gezonde wijken creër je
met elkaar!

Een Rainup buurtinitiatief heeft als doel het stedelijk hitte-eilandeffect te verminderen en biodiversiteit in de wijk te bevorderen. Gratis, schoon regenwater wordt niet meer afgevoerd naar het riool, maar vastgehouden op groendaken of in gemeenschappelijke tuintjes waardoor er voor de planten voldoende water beschikbaar is om zich gezond te ontwikkelen en de wijk te koelen.

build, play,
grow, walk
on water
Door gezamenlijk te kiezen voor het aanleggen van waterbergende groendaken, verplaatsbare plantenbakken, moestuintjes of geveltuintjes maak je met elkaar een groot verschil. Doe mee en ontdek hoe jij ambassadeur kunt worden en een Rainup buurtinitiatief op kunt zetten. Niet alleen zorgt jouw initiatief voor een groenere en gezondere leefomgeving, met buren samen bouwen op regenwater voor optimaal groen creëert saamhorigheid en versterkt de buurt in zijn geheel!
verken de interesse met je buren
Start samen met een of twee enthousiastelingen een projectgroep om gezamenlijk jullie wijk te vergroenen. Inventariseer wie er mee wilt doen, samen aanleggen is leuker en voordeliger!
maak gebruik van groensubsidies
Vele gemeenten stimuleren gezamenlijke initiatieven ten behoeve van klimaatadaptatie. Zoek met elkaar uit welke subsidies beschikbaar zijn in jullie buurt. Wij voorzien jullie van de juiste informatie voor je subsidieaanvraag.
klimaat adaptieve veerkrachtige buurt
Gratis, schoon regenwater en gezond groen leiden tot verkoeling, schonere lucht en meer biodiversiteit. Met een groen buurtinitiatief draag je niet alleen bij aan een ge- zondere stad, maar ook aan het welzijn van de bewoners!
recente buurt­initiatieven
Buurtinitiatief Rainup x Triangel
9 september 2023

Ruim 2500 liter regenwater opslagcapaciteit

9 september hebben 17 enthousiaste buren in Alphen aan den Rijn hun schuren voorzien van een waterbergend groendak. Gezamenlijk vangen zij hiermee ruim 2500 liter regenwater op wanneer het valt en verkoelen daarmee de wijk middels natuurlijke verdamping. Het aangezicht van de wijk geeft vanuit de huizen van de bewoners een oase van groen en daarmee een plek voor biodiversiteit. Hiermee worden meerdere grote uitdagingen in steden positief benut: meer biodiversiteit, water een plek geven wanneer het valt en verkoeling van de daken.

No items found.
"Dit is meer dan alleen een esthetische verandering; het is een gemeenschappelijke inspanning om de buurt duurzamer en leefbaarder te maken", zegt Leonie, een van de initiatiefnemers.
Buurtinitiatief Rainup x Kerk en Zanen
16 september 2023

1000 liter regenwater opslagcapaciteit

In de wijk Kerk en Zanen zijn ze gestart met het aanleggen van 1 waterbergend groendak op de schuur van een bewoner. Na het plaatsen waren anderen buurtbewoners ook direct enthousiast en besloten te polsen of er gezamenlijk interesse zou zijn om meer schuren in de straat te vergroenen. Afgelopen 16 september zijn meerdere schuren en uitbouwen geïnstalleerd met ons waterbergend groendak (27 l/m²).

No items found.
Marije: "Buiten dat het dak er voor ons, en de buren met uitzicht op ons dak, goed uit ziet, dragen we met ons (blauw)groene dak ook bij aan een koelere omgeving en meer biodiversiteit."
Buurtinitiatief Rainup x Beerendrecht
23 september 2023

1000 liter regenwater opslagcapaciteit

In de wijk Beerendrecht hebben 8 buurtbewoners met elkaar hun schuren voorzien van ons waterbergend groendak (27 l/m²).

No items found.

Slim omgaan met regenwater

"Dit is meer dan alleen een esthetische verandering; het is een gemeenschappelijke inspanning om de buurt gezond en leefbaarder te maken. We hopen dat dit project andere buurten zal inspireren om hun eigen groene initiatieven verder te ontplooien!"

Leonie

Alphen aan den Rijn

our community proofs right

veelgestelde vragen
Hoe weet ik of mijn dak geschikt is voor een groendak?
De draagkracht van een dak is belangrijk omdat het de capaciteit aangeeft van een dak om het gewicht van alle elementen die erop rusten te dragen. Dit omvat niet alleen de dakbedekking zelf, maar ook eventuele sneeuwbelasting, regenwater, dak installaties (zoals airconditioningssystemen), en eventuele personen die zich op het dak begeven. Als een dak niet voldoende draagkracht heeft, kan het leiden tot structurele schade, lekkages, instortingen of andere gevaarlijke situaties. Het beoordelen van de draagkracht van een dak is een complexe taak en vereist expertise op het gebied van bouwtechniek en architectuur. Het is belangrijk om een professionele ingenieur of architect te raadplegen om de draagkracht van een dak te beoordelen en eventuele aanpassingen te adviseren als dat nodig is. Zeker wanneer u een waterbergend groendak overweegt. Rainup geeft geen advies over de draagkracht van een specifiek dak, omdat dit afhankelijk is van vele factoren, zoals de constructie, materialen en ontwerp van het dak. Het is essentieel om dit over te laten aan gekwalificeerde professionals die ter plaatse een grondige beoordeling kunnen uitvoeren indien gewenst.
Zijn er extra kosten naast het waterbergende groendak pakket?
Het Rainup waterbergende groendak wordt geleverd middels pallet transport, afhankelijk van het oppervlakte berekenen we het aantal pallets en daarmee de transportkosten. Als je bij een offerte aanvraag aangeeft wat het verzendadres is, krijg je de vierkante meter prijs in een persoonlijke offerte toegestuurd, waarin de verzendkosten zijn doorgerekend.
Wat is een buurtinitiatief?
Door gezamenlijk te kiezen voor het aanleggen van waterbergende groendaken, maak je een groot verschil als het gaat om vergroenen in bijvoorbeeld woonwijken. Het buurtinitiatief heeft als doel het stedelijk hitte-eilandeffect te verminderen en biodiversiteit in de wijk te bevorderen. Gratis, schoon regenwater wordt niet meer afgevoerd naar het riool, maar vastgehouden op de daken waardoor er voor de plantjes voldoende water beschikbaar is om zich gezond te ontwikkelen en de wijk te koelen. Het is meer dan alleen een esthetische verandering; het is een gemeenschappelijke inspanning om jouw buurt duurzamer en leefbaarder te maken.
Op welke manier worden buurtinitiatieven gesteund?
Wereldwijd ligt er voor gemeenten en waterschappen een belangrijke taak om steden klimaatbestendig te maken. Gemeentes hebben vaak ambitieuze doelstellingen om te vergroenen en daarmee een gezonde steden te blijven voor haar inwoners. Buurtinitiatieven krijgen vaak steun vanuit de gemeente in de vorm van subsidies.
Wat is het voordeel van een buurtinitiatief?
Naast het feit dat het effect groter is als je met meer buren groendaken aanlegt, heeft het ook financiële voordelen. Als meer buren mee doen aan het project, kunnen kosten worden gedeeld.
Helpt Rainup mee met de aanleg van de waterbergende groendaken?
Rainup ondersteund in het opzetten van het buurtinitiatief. Op deze pagina vind je een gids die jou of je buren op weg helpt om samen een groen buurtinitiatief op te zetten. Rainup levert op het door jullie gekozen moment de materialen en duidelijke instructies voor de aanleg. De waterbergende groendaken worden door de buren zelf (gezamenlijk) geïnstalleerd.
Hoezo heeft een buurtinitiatief ook een positief effect op de sociale banden in wijken?
Deze initiatieven kunnen een positieve impact hebben op de kwaliteit van leven in een buurt en de band tussen de bewoners versterken. Je leert de buren in de wijk beter kennen en kunt iets betekenen voor de buren die zelf niet in de gelegenheid zijn om een project als dit op te pakken. Gezond groen heeft een positieve impact op het leven van bijvoorbeeld ouderen, als jij als buurman kunt bijdragen aan het installeren van het groendak bij een buurtbewoner op leeftijd geeft dat voor iedereen een goed gevoel!

AAn de slag!

Aan de slag voor een groenere buurt! Ons team helpt je stap voor stap bij het opzetten van een duurzaam buurtinitiatief. Ontdek ideeën zoals buurtbijeenkomsten, workshops en samenwerkingsplatforms om je buren te enthousiasmeren.

Wij helpen je graag op weg

Neem gerust contact met ons op voor ondersteuning bij het opzetten van jouw buurtinitiatief, het stellen van vragen en het verkrijgen van technische assistentie. We staan klaar om je te helpen!