Subsidies

Vele gemeentes erkennen het belang van hemelwaterbeheer op eigen terrein en stimuleren hun inwoners d.m.v. het beschikbaar stellen van subsidies. Zo’n subsidie biedt jou de mogelijkheid om een deel van de kosten voor het afkoppelen en hergebruik van regenwater terug te krijgen!

Hoe kom ik er achter of ik in aanmerking kom voor een groen subsidie?
No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp
Voorbeeld subsidieregeling gemeente Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn kunnen inwoners een subsidie aanvragen voor het vergroenen van hun dak, het vervangen van tegels in de tuin voor planten, de opvang van regenwater: ondergronds, met wadi of modulair regenopvang systeem. Tot maximaal 50% van de subsidiabele kosten (met een maximum van totaal € 2.000 per woning) kan worden aangevraagd voor de aanschaf van materialen die nodig zijn om de maatregel uit te voeren. Ook advieskosten van een draagvlak berekening dak van maximaal € 200 valt hieronder, wanneer het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

Voorbeeld

30m2 verharding in de tuin is vervangen voor beplanting op het Rainup blauw-groen tuinsysteem

€30 per m2 vervanging tegels door planten: 10m2* €30 per m2 = €300,-

€10 per m2 vervanging tegels door gras: 20m2* €10 per m2 = €200,-

€5 per m2 afgekoppeld dak: 40m2 * €5 per m2= €200,-

€225 per m3 ondergrondse water buffering: 2,5m3* €225,00 = €562,50

Subsidie toegekend: €1.262,50

Er kunnen meerdere aanvragen worden gedaan (maximaal 1 aanvraag per maatregel) tot het maximum is bereikt.
Op dit besluit zijn de regels van de ‘Algemene wet bestuursrecht’, de ‘Algemene subsidie verordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de ‘Subsidieverordening Klimaat adaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2020-2023’ van toepassing.

No items found.
"
"
Is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur ons een e-mail of chat direct met ons via whatsapp

staat jouw vraag er niet tussen?